Περιγραφή – αντικείμενο
του προγράμματος ΑιΘΕΝντόΟΛ

Το αντικείμενο του προγράμματος είναι η ανάπτυξη εντομοπροστατευτικών, φυσικής προέλευσης με βάση τα αιθέρια έλαια αρωματικών φυτών που διαθέτει σε αφθονία η χώρας μας.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόμων εντομοκτόνων αποτελώντας μια νέα ευκαιρία για την ανταγωνιστική ανάπτυξη της εγχώριας βιομηχανίας φυτοπροστατευτικών καθώς η επόμενη γενιά εντομοκτόνων θα βασίζεται κυρίως σε φυσικά προϊόντα σεβόμενα τον άνθρωπο και περιβάλλον έχοντας ταυτόχρονα μειωμένες επιδράσεις στα ωφέλιμα έντομα.

Επίσης θα δώσει προστιθέμενη αξία στην παραγωγή αρωματικών φυτών. Η διαδικασία ανάπτυξης αυτών των νέων εντομπροστατευτικών θα γίνει μέσω δοκιμών κλίμακος του συστήματος εγκλεισμού των αιθέριων ελαίων σε κατάλληλο βιοδιασπώμενο φορέα.

Σκοπός είναι τα υλικά εγκλεισμού να προσδώσουν τα επιθυμητά φυσικοχημικά χαρακτηριστικά όπως αυξημένη διάρκεια δράσης, εξασφαλίζοντας παράλληλα χαμηλό κόστος και μειωμένες περιβαλλοντικές επιδράσεις.

Αντίκτυπο – επίδραση

1. Δημιουργία νέων αποτελεσματικών εντομοκτόνων που θα προσφέρουν λύσεις στον έλεγχο εντόμων εχθρών των κηπευτικών.

2. Ανάπτυξη εγχώριας βιομηχανίας και έρευνας σε ένα τομέα που θα κυριαρχήσει στα επόμενα έτη στην παραγωγή νέων εντομοκτόνων.

3. Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε τομείς υψηλής τεχνογνωσίας.

4. Αύξηση της βιωσιμότητας της καλλιέργειας κηπευτικών φυτών.

5. Αύξηση της προστιθέμενη αξίας στις καλλιέργειες αρωματικών

 

Ωφελούμενοι

  • Αγρότες- Παραγωγοί Κηπευτικών Αρωματικών φυτών
  • Ερευνητές
  • Συνεργαζόμενοι παραγωγοί
  • Συνεργάτες του προγράμματος –
  • Προμηθευτές
  • Εταιρείες Φυτοπροστατευτικών

 

Ενότητες εργασίας

  • Ε.Ε.1. Παραλαβή αιθέριων ελαίων και χημική σύστασή τους.
  • Ε.Ε.2. Εγκλεισμός αιθέριων ελαίων σε βιοσυμβατούς φορείς.
  • Ε.Ε.3 Αποτελεσματικότητα και εκλεκτικότητα εγκλεισμένων αιθέριων ελαίων.
  • Ε.Ε.4 Σταδιακή αξιολόγηση και επιλογή των τελικών προϊόντων.